Städbolag Göteborg

Om oss

Bright Services är ett Göteborgsbaserat serviceföretag med fokus på kvalitet i alla led. Vi är verksamma inom stor Göteborg med omnejd. Vi arbetar med lokalvård och fastighetsservice. Vi har valt att agera som en seriös aktör i branschen och därför är Bright Services medlem i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv.

Vi värnar om våra anställda

För att ge trygghet till våra anställda har vi kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund samt ett färdigt paket av försäkringar hos Fora. I paketet ingår alla försäkringar och tjänstepension som våra anställda ska ha enligt kollektivavtalet.

Städbolag Göteborg
Städbolag Göteborg
Städbolag Göteborg
Städbolag Göteborg

Kvalitet

Lagom är bra i många sammanhang, men när det kommer till kvalitet och service är det alltid bättre att sticka ut. Vi har eget kvalitets och ledningssystem som vi arbetar efter, helt enligt de internationella standarder ISO 14001 och ISO 9001.

Iso

Miljö

Bright Services värnar om både nöjda kunder och vår miljö. Vi använder endast miljömärkta produkter och har en uppsatt kvalitets- och miljöpolicy som vi aktivt arbetar mot.

Utbildningar

Vi på Bright Services innehar följande utbildningar:

• Yrkesbevis SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) inom städservice
• SRY Yrkesbedömare
• Internrevisor Kvalitet & Miljö enligt ISO 9001 & 14 001
• Personcertifiering efter DS/INSTA 800:2011

• Systematiskt Arbetsmiljöarbete
• Arbetsrätt
• Ledarskapsutbildningar för ledare
• Golvvårdsutbildning

Iso

Vi är ansvarsförsäkrade hos If om det skulle ske en olycka eller ett misstag.