Ledningssystem städföretag och upphandling

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi bygger och dokumenterar ett integrerat kvalitets- och miljösystem innefattande kvalitetsledningssystem helt enligt kraven för ISO 9001:2015 och miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Vad är syftet med ett kvalitetsledningssystem? Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att det blir lättare och mer effektivt att analysera och kvalitetssäkra hela er verksamhet. Det hjälper ledningen att följa upp verksamhetsprocesser, och att samtidigt bibehålla fokus på kundernas behov. Det blir helt enkelt ordning och reda på ert företag.

Andra fördelar är att ert företag kan vara med på offentliga upphandlingar, eller skapa kontakt med visa kunder som ställer krav på att det ska finnas dokumenterat kvalitets och miljöarbete på företaget.

Bright Services Göteborg

Ledningssystem

Vi på Bright Services hjälper både små och medelstora företag med att integrera effektiva ledningssystem anpassade efter organisationens behov.

  • ISO 14001
  • ISO 9001

Offentliga upphandlingar

Vill ni vara med på en offentlig upphandling?

Vi hjälper er med anbudsskrivning!

  • Genomgång av förfrågningsunderlaget
  • Dokumentationshantering
  • Anbudsarbetet
Bright Services Göteborg