Ledningssystem städföretag och upphandling

Iso

Är ditt städföretag redo för nästa steg?

Vi bygger och dokumenterar ett integrerat kvalitets- och miljösystem innefattande kvalitetsledningssystem helt enligt kraven för ISO 9001:2015 och miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Vad är syftet med ett kvalitetsledningssystem? Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att det blir lättare och mer effektivt att analysera och kvalitetssäkra hela er verksamhet. Det hjälper ledningen att följa upp verksamhetsprocesser, och att samtidigt bibehålla fokus på kundernas behov. Det blir helt enkelt ordning och reda på ert företag.

Andra fördelar är att ert företag kan vara med på offentliga upphandlingar, eller skapa kontakt med visa kunder som ställer krav på att det ska finnas dokumenterat kvalitets och miljöarbete på företaget.

Bright Services Göteborg

Ledningssystem

Vi på Bright Services hjälper både små och medelstora företag med att integrera effektiva ledningssystem anpassade efter organisationens behov.

  • ISO 14001
  • ISO 9001

Offentliga upphandlingar

Vill ni vara med på en offentlig upphandling?

Vi hjälper er med anbudsskrivning!

  • Genomgång av förfrågningsunderlaget
  • Dokumentationshantering
  • Anbudsarbetet
Bright Services Göteborg

APL – Coachning i Arbetsmiljö

Att satsa på anställdas kompetensutveckling är en effektiv väg till förbättrade kunskaper, färdigheter och ett ökat yrkeskunnande och därmed ökad kvalitet i relation till kunder, chefer och medarbetare.

Syftet med arbetsplats lärande är att skapa en medvetenhet och utveckling av gemenskap inom organisationen. Vi skräddarsyr ett APL efter er specifika behov. Att genomgå ett APL tillsammans med dina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet.  

Det hjälper anställda att bland annat förstå grunderna i arbetsmiljö, samt lagar och regler som hör hemma på en arbetsplats.