Konsulttjänster

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi bygger och dokumenterar ett integrerat kvalitets- och miljösystem innefattande kvalitetsledningssystem helt enligt kraven för ISO 9001:2015 och
miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Kontakta oss

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi bygger och dokumenterar ett integrerat kvalitets- och miljösystem innefattande kvalitetsledningssystem helt enligt kraven för ISO 9001:2015 och
miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Kontakta oss

Ledningssystem

Vi på Bright Services hjälper både små och medelstora företag med att integrera effektiva ledningssystem anpassade efter organisationens behov.

  • ISO 14001
  • ISO 9001

Ledningssystem

Vi på Bright Services hjälper både små och medelstora företag med att integrera effektiva ledningssystem anpassade efter organisationens behov.

  • ISO 14001
  • ISO 9001

Offentliga upphandlingar

Vill ni vara med på en offentlig upphandling?

Vi hjälper er med anbudsskrivning!

  • Genomgång av förfrågningsunderlaget
  • Dokumentationshantering
  • Anbudsarbetet

Offentliga upphandlingar

Vill ni vara med på en offentlig upphandling?

Vi hjälper er med anbudsskrivning!

  • Genomgång av förfrågningsunderlaget
  • Dokumentationshantering
  • Anbudsarbetet

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi använder aldrig dina uppgifter för något annat syfte än att kontakta dig angående din första begäran.

Ring

E-post

Facebook

Instagram

Linkedin

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi använder aldrig dina uppgifter för något annat syfte än att kontakta dig angående din första begäran.

Ring

E-post